Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
StudentenDocentenOpleiders

DID6a - Toetssystematiek

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HR3

Startdatum: 22 november 2023

Tijd: 15.15 - 16.45 uur
Locatie: Hofstad Lyceum

Toetsing is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het maken van een goede toets is echter niet eenvoudig. Wat moeten de leerlingen eigenlijk precies weten en kunnen? En hoe maak je een toets waarin de leerdoelen worden getoetst en waarin niet alleen wordt getoetst of de leerlingen de stof hebben onthouden maar ook of ze het hebben begrepen en kunnen toepassen?

Op de scholen worden manieren toegepast om toetsen te ontwerpen, zoals OBIT en RTTI. In deze opdracht ga je onderzoeken wat het beleid is op het gebied van toetsing op jouw stageschool. Vervolgens ga je zelf een toets ontwerpen, afnemen en beoordelen. Tenslotte reflecteer je op het hele proces.


Literatuur & bronnen
Wordt aangeboden door de docenten.


Vorm
De opdracht wordt uitgezet tijdens een startbijeenkomst. Tijdens een volgende intervisie- bijeenkomst worden ervaringen gedeeld en problemen besproken.


Leerdoelen
De student

  • is bekend zijn met het schoolbeleid op het gebied van toetsing;
  • is bekend zijn met de invulling van het schoolbeleid in de eigen vaksectie;
  • kan toetsmateriaal ontwerpen dat voldoet aan de criteria van de school en de sectie;
  • kan leerlingen objectief beoordelen m.b.v. het ontwikkelde toetsmateriaal;
  • kan de kwaliteit van het ontwikkelde toetsmateriaal evalueren;
  • kan evalueren of de gestelde toetsdoelen zijn behaald;
  • kan aangeven waar en hoe verbeteringen in het ontworpen toetsmateriaal kunnen worden
    aangebracht.


Opdracht
Maken van een toets en een reflectieverslag over het proces en de opbrengst.

Docent(en)


Jacqueline Jacobs

© 2024 Knijnenburg Producties