Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

DID1-HBO1 - Oriƫntatie op onderwijs geven

Deze leerlijn bestaat uit 10 bijeenkomsten

Verplicht voor: HBO1

Startdatum: 3 maart 2025
Overige data: 10 maart 2025, 17 maart 2025, 24 maart 2025, 31 maart 2025, 7 april 2025, 12 mei 2025, 19 mei 2025, 26 mei 2025, 9 juni 2025
Locatie: Stageschool

Iedere les bestaat uit vele overwegingen en beslissingen. Iedere overweging en beslissing heeft invloed op je les. Veel situaties zijn van tevoren te verzinnen en dus in je lesvoorbereiding op te nemen zodat je in tal van situaties niet voor verrassingen komt te staan. Je kunt zelfs al alternatieven verzinnen voor als iets niet gaat zoals je verwacht.

Wat is de beginsituatie? Welk uur geef je les? Wat is het lesdoel? Wat wil je de leerlingen leren? Ook de start van de les kun je al van tevoren bedenken en in je lesvoorbereiding opnemen: waar ontvang je de leerlingen, wat wil je doen, wat verwacht je, wat ga je zeggen, hoe trek je de aandacht? Wat en hoe zet je op het bord wat er die les gedaan gaat worden?

Ook over orde kun je van tevoren nadenken en je bevindingen meenemen in je lesvoorbereiding:

 • Wat wil ik?
 • Wat verwacht ik?
 • Wat zeg ik? Benoem ik wat ik verwacht?
 • Hoe ziet mijn klassenmanagement eruit?
 • Wat heb ik nodig deze les?
 • Welke werkvormen gebruik ik?
 • Welke afspraken heb ik met de klas?

En natuurlijk gebeuren er in de les dingen die verrassend zijn en die je niet van te voren bedacht had. Wat doe je dan? Soms kan een escalatieladder nodig zijn en helpt die je dan?

Literatuur & bronnen
Reflectiecyclus van Korthagen
Janssen.F., Hulshof.H, Veen K. van (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB

Vorm
Praktijkdag 1: oriëntatie en theorie over het geven van onderwijs.
Praktijkdag 2: terugkoppeling observaties uit de praktijk met intervisie.

Leerdoelen
De student

 • Kan een les observeren met een observatieformulier.
 • Kan benoemen na een lesobservatie wat de doelen waren van de les en hoe deze worden
  benoemd door de lesgevende docent.
 • Kan na een lesobservatie benoemen hoe de lesgevende docent omgaat met orde in de klas.
 • kan uitleggen na een lesobservatie hoe de lesgevende docent zorgt voor een een veilig
  leerklimaat.
 • Kan uitleggen welke structuur de lesgevende docent gebruikt en deze koppelen met de
  theorie.
 • herkent ordeverstoringen tijdens de observatie en en kan uitleggen hoe daar adequaat mee om te gaan.


Opdracht
Maak de opdrachten (kijkwijzers) die speciaal bedoeld zijn voor een goede lesobservatie.
De kijkwijzer kun je gebruiken tijdens de stagedagen. De ingevulde kijkwijzers neem je mee naar praktijkdag twee.
Heb je zelf al een les of een deel daarvan mogen geven? Vraag dan aan je werkplekbegleider om de kijkwijzers voor je in te vullen.

Docent(en)


Channa van der Sande


Zoe van Berkel

© 2024 Knijnenburg Producties