Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
StudentenDocentenOpleiders

PED2-HR1 - Ken je doelgroep

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HR 1

Startdatum: 26 februari 2024

Locatie: Chr. Lyceum Zandvliet

De theorie van de HR over adolescentiepsychologie koppelen aan de praktijk door interviews af te nemen bij leerlingen uit diverse leerjaren en hen te bevragen op hun identiteitsontwikkeling, hun cognitieve en seksuele ontwikkeling en door het bespreken van pedagogische, vakdidactische en professioneel handelende casussen.


Literatuur & bronnen
Wal, J., van der; Wilde, J. de (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding.
Bussum: Coutinho.


Vorm
De studenten bereiden de interviews voor op hun eigen stageschool en interviewen tijdens praktijkdag 1 de leerlingen op de school, waar praktijkdag 1 plaats vindt. Verder bereiden de studenten op hun eigen stageschool een pedagogische casus voor, die tijdens praktijkdag 2 besproken wordt. Tijdens praktijkdag 2 krijgen de studenten ook nog een vakdidactische en een professioneel handelende casus.


Leerdoelen
De student

  • herkent de aspecten uit de theorie in het gedrag van leerlingen;
  • kan zijn eigen ontwikkeling als adolescent in verband brengen met de theorie van de adolescentiepsychologie;
  • is zich bewust van zijn eigen ontwikkeling als adolescent in het kader van de opleiding tot leraar
Docent(en)


Danny Pet


Inger Oldemans

© 2024 Knijnenburg Producties