Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

DID3a - Activerende didactiek en samenwerkend leren

Deze leerlijn bestaat uit 2 bijeenkomsten

Verplicht voor: HBO3

Startdatum: 9 oktober 2024
Overige data: 27 november 2024
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Locatie: Hofstad Lyceum

Klassikaal en frontaal alle lesstof behandelen is niet altijd voldoende om leren te garanderen. Om leerlingen effectief te laten leren, is het nodig de leerlingen zo uit te dagen dat ze actief met de stof aan de slag gaan. Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren (ADSL) is de verzamelnaam voor werkvormen en didactiek waarbij leerlingen op een gevarieerde en actieve manier samenwerken en met en van elkaar leren.

ADSL kan een positieve invloed hebben op de leerprestaties van de leerlingen en op de lessen van de docent. Maar het vraagt ook de nodige vaardigheden van beide partijen. ADSL werkt alleen als je als docent in staat bent een veilige leeromgeving te creëren waarbij tegemoet wordt gekomen aan alle voorwaarden voor effectief leren.

In de eerste bijeenkomst wordt zowel aandacht besteed aan de kenmerken van ADSL als aan de eisen die ADSL stelt aan het klassenmanagement. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van je eigen ADSL-les(sen).

In de tweede bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en tijdens de intervisiebijeenkomst bespreken we tegen welke problemen we aanlopen en gaan we op zoek naar de juiste aanpak.

Literatuur & bronnen
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Basisboek. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek. Groningen, Noordhoff Uitgevers.
Geerts, W. & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum, Coutinho.
Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen. Uitgeverij Pica.
Teitler, P.I. (2017). Lessen in orde. Coutinho, (derde druk)
Janssen.F, Hulshof.H & k. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepetoire te blijven uitbreiden.

Vorm
Bijeenkomst 1: werkbijeenkomst: les ontwerpen o.g.v. de theoretische concepten van ADSL. Bijeenkomst 2: terugkombijeenkomst (uitwisselen van good practices).
Intervisie.

Leerdoelen
De student

 • kan de termen activerende didactiek en samenwerkend leren uitleggen;
 • kent het schoolbeleid op het gebied van ADSL van de stageschool;
 • kan de positieve effecten van ADSL op de leerprestaties van leerlingen en op de lessen van de docent benoemen;
 • kent verschillende manieren om leerlingen in groepen in te delen en kan deze toepassen;
 • kan bij ADSL passende lesdoelen formuleren;
 • kan lessen(series) waarin ADSL wordt toegepast ontwerpen en geven;
 • kan de leiding nemen en structuur bieden aan de leerlingen, (ook) in lessen waarin gebruik wordt gemaakt van ADSL;
 • kan een veilig leerklimaat voor de leerlingen creëren;
 • kan de gebruikte werkvormen en groepsindelingen evalueren;
 • kan evalueren of de gestelde lesdoelen zijn behaald;
 • kan aangeven waar en hoe verbeteringen in de ontworpen lessen(series) kunnen worden aangebracht.
Docent(en)


Joyce Landheer


Marloes Plomp

© 2024 Knijnenburg Producties