Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PRO3-HBO1 - Oriƫntatie op het beroep

Deze leerlijn bestaat uit 2 bijeenkomsten

Verplicht voor: HBO1

Startdatum: 10 februari 2025
Overige data: 17 februari 2025
Locatie: Stageschool

Je kiest voor de Lerarenopleiding omdat je docent wil worden. Maar wat doet een docent eigenlijk allemaal? Welke taken en functies heeft een docent nog meer dan alleen lesgeven?

Welke school kom ik terecht? Past de school bij mij?

Gedurende de eerste fase van je opleiding zul je hier antwoorden op moeten vinden. Herken je jezelf in een docent of juist niet? Om welke redenen? Deze antwoorden zullen een deel van je portfolio vullen en ter sprake komen tijdens je afsluitende CGI.

We gaan samen antwoorden zoeken op de volgende vragen:

 • Wat kun ik al? Hoe bewijs ik dat?
 • Wat wil ik leren?
 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • Waar kan ik dat vinden?
 • Wie kan mij daarbij helpen?


Literatuur & bronnen
Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127
Teitler, P.I (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN 9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan
Beroepsbeeld Voor De Leraar

Vorm
Studenten werken samen in activerende opdrachten waarin het draait om de rol als docent/professional. De aanzet wordt gegeven op de startdag.

Leerdoelen
De student

 • is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
 • kan verschillende taken van docenten naast het lesgeven benoemen (o.a. pauzewacht, vakgroepoverleg, etc);
 • kan diverse extra taken van een docent omschrijven (o.a. mentoraat, decanaat, vakgroepvoorzitter, etc);
 • kan leuke en minder leuke kanten van het docentschap herkennen;
 • kan motiveren waarom hij/zij voor het docentschap kiest;
 • kan zijn/haar overtuigingen vergelijken met overtuigingen van diverse docenten;
 • kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school;
 • is op de hoogte van het verschil tussen vmbo, havo en vwo en hoe de docenten deze verschillende niveaus ervaren;
 • kan op basis van bovenstaande doelen keuzes maken m.b.t. zijn/haar visie/keuzes voor het docentschap.

Opdracht
Gehele stageperiode: Bovenstaande doelen verwerken in portfolio.
Opdracht voor praktijkdag: maak een vlog over je stage en je stageschool. Welke mensen werken er allemaal op je school en waarom?

Docent(en)


Channa van der Sande


Zoe van Berkel

© 2024 Knijnenburg Producties