Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PRO3a - Beeld van het beroep

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 18 september 2024

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Lyceum Ypenburg

Je kiest voor de Lerarenopleiding omdat je docent wil worden. Of toch niet?

Weet je wat het vak volledig inhoudt? Is het alleen lessen geven of komt er veel meer bij kijken? Wat doet een docent eigenlijk allemaal?

Gedurende de eerste fase van je opleiding zul je hier antwoorden op moeten vinden. Herken je jezelf in een docent of juist niet? Om welke redenen? Deze antwoorden zullen een deel van je portfolio vullen en ter sprake komen tijdens je afsluitende CGI.

Je zult vanaf moment 1, de OSH-startdag, je OSH-portfolio gaan vullen met jouw leerroute:

 • Wat kun je al? Hoe bewijs je dat?
 • Wat wil je leren?
 • Wat heb je daarvoor nodig?
 • Waar kun je dat vinden?
 • Wie kan je daarbij helpen?

Literatuur & bronnen
Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127
Teitler, P.I (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN 9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan
www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl

Vorm
Studenten werken samen in activerende opdrachten waarin het draait om de rol als docent/professional. De aanzet wordt gegeven op de startdag.

Leerdoelen
De student

 • is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
 • kan verschillende taken van docenten naast het lesgeven benoemen (o.a. pauzewacht, vakgroepoverleg, etc);
 • kan diverse extra taken van een docent omschrijven (o.a. mentoraat, decanaat, vakgroepvoorzitter, etc);
 • kan leuke en minder leuke kanten van het docentschap herkennen;
 • kan motiveren waarom hij/zij voor het docentschap kiest;
 • kan zijn/haar overtuigingen vergelijken met overtuigingen van diverse docenten;
 • kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school;
 • is op de hoogte van het verschil tussen vmbo, havo en vwo en hoe de docenten deze verschillende niveaus ervaren;
 • kan op basis van bovenstaande doelen keuzes maken m.b.t. zijn/haar visie/keuzes voor het docentschap.

Opdracht
Bovenstaande doelen verwerken in portfolio.

Docent(en)


Elmar Caspers


Margit Nieuwenhuis

© 2024 Knijnenburg Producties