Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PRO5 - Solliciteren en netwerken

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HBO3 HBO4

Startdatum: 9 april 2025

Locatie: n.t.b.

Van een docent wordt verwacht dat je een netwerk kan onderhouden en een goede, pakkende sollicitatiebrief en cv kan schrijven. Je moet je een goed beeld kunnen vormen van de school waar je solliciteert om vervolgens in je brief duidelijk te kunnen maken waarom jij de geschikte kandidaat bent voor de baan. Het gaat er hierbij met name om dat je de context van de school herkent, je hierin vindt en dat je de juiste woorden kan vinden om te omschrijven waarom juist deze context bij je past. Daarnaast moet je je visie op onderwijs in een paar korte duidelijke zinnen kunnen beschrijven. Verder is het van belang dat je je goed kan presenteren tijdens een sollicitatie gesprek.

Tijdens de banenmarkt leer je op verschillende manieren alles over solliciteren en netwerken en leer je de Haagse onderwijscontext goed kennen.

Literatuur & bronnen
https://www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/solliciteren-werk-zoeken/sollicitatiebrief https://www.werk.nl/werkzoekenden/zoeken/?sitesearch=sollicitatiegesprek
https://www.taalwinkel.nl/sollicitatiebrief-en-cv-onderdelen/
https://www.taalwinkel.nl/category/afstuderen-solliciteren/sollicitatiegesprek-afstuderen- solliciteren/
Renkema J. (2012). Schrijfwijzer, Amsterdam, Boom uitgevers

Vorm
Bezoek aan banenmarkt

Leerdoelen
De student

  • leert de Haagse onderwijscontext kennen
  • kan een goede sollicitatiebrief en een goed cv schrijven;
  • kan LinkedIn benutten
  • ontwikkelt ervaring en vaardigheden in het voeren van een sollicitatiegesprek;
  • heeft een duidelijke visie op onderwijs en het vak dat hij geeft en kan deze in enkele beknopte zinnen beschrijven;
  • is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
  • is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen: de student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school;
  • werkt planmatig aan zijn beroepsontwikkeling door het formuleren van leervragen met betrekking tot zijn loopbaan en daarmee samenhangende ambities;
  • spiegelt eigen professionele normen en waarden aan de schoolcultuur en onderwijscontext, en vindt hiertussen een werkbare balans, ook gezien persoonlijke grenzen;
  • participeert constructief in professionele samenwerkingsverbanden binnen de school en bouwt een extern (digitaal) professioneel netwerk op.
Docent(en)


Carlijn de Römph


Elmar Caspers

© 2024 Knijnenburg Producties