Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PED6a - Coaching van leerlingen

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HBO3

Startdatum: 4 december 2024

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Lyceum Ypenburg

Coaching van leerlingen is een belangrijke taak van de docent. Alleen het overbrengen van kennis is namelijk niet voldoende. Om leerlingen goed te begeleiden moet je onder meer kennis hebben van het pedagogisch klimaat in de klas, beschikken over de juiste gespreksvaardigheden en in staat zijn een goede relatie op te bouwen met je leerlingen en te behouden, ook bij ordeverstoringen of andere conflicten.

Al deze aspecten van coaching van leerlingen komen aan bod in de bijeenkomst.

In de opdracht ga je de zorgstructuur op je school onderzoeken, ga je observeren hoe ervaren docenten en mentoren met hun leerlingen in gesprek gaan en ga je zelf oefenen met het voeren van coachingsgesprekken.

Literatuur & bronnen
Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen. Uitgeverij Pica.

Vorm
Eén bijeenkomst voor theorie: gesprekstechnieken

Leerdoelen
De student

  • is bekend met de begeleidings- en zorgstructuur (betrokkenen en taakverdeling/verantwoordelijkheden) op de stageschool;
  • kent instrumenten om het pedagogisch klimaat in een klas in kaart te brengen en kan deze hanteren;
  • kan de wensen en behoeften van individuele leerlingen in klassensituaties herkennen;
  • is bekend met de belangrijkste gesprekstechnieken;
  • kan deze gesprekstechnieken toepassen bij het voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen;
  • kan herstelgesprekken voeren na conflicten met leerlingen.


Opdracht
Opdracht die studenten zelfstandig uitvoeren.

Docent(en)


Erik Dees


Sjoerd van de Vijver

© 2024 Knijnenburg Producties