Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PED3 - Onderwijsconcepten

Deze leerlijn bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 9 oktober 2024
Overige data: 5 maart 2025
Tijd: 13:00-15.00
Locatie: Alfrink College en Chr. College De Populier

De OSH biedt mede door een grootstedelijke context en de variatie in onderwijsmethodes (bijv. tweetalig onderwijs, FLEX-rooster, RTTI/OBIT, LeerKRACHT, Technasium) een bijzonder rijke leeromgeving aan studenten.

De studenten krijgen de opdracht om aan de hand van een kijkkader in duo’s de wederzijdse stagescholen als mysteryguest tijdens de Open Dag te bezoeken. Zij maken vervolgens voor hun eigen stageschool een rapportage met hun bevindingen. Deze bevindingen worden in een gesprek met de rector/teamleider/pr-commissie van de stageschool gedeeld en verwerkt in het portfolio.

Literatuur & bronnen
Wervingsmateriaal scholen, schoolgidsen, OSH-gids, visie van de scholen (via de sites beschikbaar), kijkkader OSH

Vorm
Kijkopdracht m.b.v. kijkkader en afsluitend gesprek op stageschool

Leerdoelen
De student

  • kan de verschillende onderwijsconcepten van de stageschool benoemen en herkent deze in de visie van de school;
  • kan middels een kijkkader onderzoeken in hoeverre de onderwijsconcepten zichtbaar worden tijdens een Open Dag;
  • kan de bevindingen van dit onderzoek presenteren en toelichten;
  • krijgt een eerste indruk over de betekenis van onderwijskundig leiderschap.
Docent(en)


Monique van Mourik


Tamara Hoogenboom

© 2024 Knijnenburg Producties