Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PRO4 - Onderzoek doen

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum:

Hoe effectief is ons onderwijs? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. We hebben vaak wel ideeën over wat werkt en wat niet, maar klopt dat wel?

Als je echt wilt weten of het onderwijs effectief is, zul je dat moeten onderzoeken.
In deze module ga je zelf een onderzoek uitvoeren. Eerst ga je op zoek naar een vraag die van toepassing is op jouw situatie en jouw stageschool.

Je doet een voorstel voor onderzoek, in overleg met de onderzoekscoördinator op de stageschool, voert het onderzoek uit en presenteert de uitkomsten op school.


Literatuur & bronnen
Zie info stagehandleidingen opleidingsinstituten.


Vorm
De student voert een onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan de verhoging van de kwaliteit de eigen lessen, lesmateriaal of het onderwijs op de stageschool.


Leerdoelen
De student

  • is bekend met de onderwijsvisie van de stageschool;
  • is bekend met de theoretische concepten die ten grondslag liggen aan de onderwijsvisie van de stageschool;
  • kan onderzoek dat een bijdrage levert aan het uitdragen van de onderwijsvisie in de stageschool bedenken, ontwerpen en uitvoeren;
  • kan de onderzoeksresultaten presenteren aan betrokkenen binnen de stageschool;
  • kan een plan maken waarin wordt aangegeven hoe de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om het onderwijs van de stageschool te verbeteren.
Docent(en)


Onderzoekscoördinator van de stageschool

© 2024 Knijnenburg Producties