Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

DID1b - Lesvoorbereiding, start van de les, orde

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 2 april 2025

Tijd: 15.00-17:00
Locatie: YES College

Iedere les bestaat uit vele overwegingen en beslissingen. Iedere overweging en beslissing heeft invloed op je les. Veel situaties zijn van tevoren te verzinnen en dus in je lesvoorbereiding op te nemen zodat je in tal van situaties niet voor verrassingen komt te staan. Je kunt zelfs al alternatieven verzinnen voor als iets niet gaat zoals je verwacht.
Wat is de beginsituatie? Welk uur geef je les? Wat is het lesdoel? Wat wil je de leerlingen leren? Ook de start van de les kun je al van tevoren bedenken en in je lesvoorbereiding opnemen: waar ontvang je de leerlingen, wat wil je doen, wat verwacht je, wat ga je zeggen, hoe trek je de aandacht? Wat en hoe zet je op het bord wat er die les gedaan gaat worden?
Ook over orde kun je van tevoren nadenken en je bevindingen meenemen in je lesvoorbereiding:


 • Wat wil ik?
- Wat verwacht ik?
 • Wat zeg ik? Benoem ik wat ik verwacht?
 • Hoe ziet mijn klassenmanagement eruit?
 • Wat heb ik nodig deze les?
 • 
Welke werkvormen gebruik ik?
 • Welke afspraken heb ik met de klas?

En natuurlijk gebeuren er in de les dingen die verrassend zijn en die je niet van te voren bedacht had. Wat doe je dan? Soms kan een escalatieladder nodig zijn en helpt die je dan?

Literatuur & bronnen
Reflectiecyclus van Korthagen
Janssen.F., Hulshof.H, Veen K. van (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB

Vorm
2 Bijeenkomsten met verschillende activerende werkvormen.

Leerdoelen
De student

 • kan een (deel van een) les ontwerpen en uitvoeren (met bestaand lesmateriaal);
 • kan gebruik maken van een lesvoorbereidingsformulier;
 • kan leerlingen begeleiden en helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken;
 • kan eenvoudige varianten van activerende werkvormen gebruiken; • kan een veilig leerklimaat creëren;
 • kan structuur bieden gedurende een les;
 • kan persoonlijk contact maken met leerlingen;
 • kan omgangsafspraken maken en nakomen;
 • herkent ordeverstoringen en weet daar adequaat mee om te gaan.

Opdracht
Voor de volgende bijeenkomst een uitgebreide lesvoorbereiding maken, de les te geven en daarna een reflectie op ‘kracht’ en een reflectie op ‘leerpunt’ erbij te schrijven.

Docent(en)


Arianne Magnée


Ivette Vermue

© 2024 Knijnenburg Producties