Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

DID2 - Lesgeven in een superdiverse context

Deze leerlijn bestaat uit 2 bijeenkomsten

Verplicht voor: HBO2

Startdatum: 9 oktober 2024
Overige data: 14 mei 2025
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Locatie: Alfrink College en Chr. College De Populier

Het lesgeven in een superdiverse context is een thema waar elke student in de OSH mee te maken zal krijgen, maar niet op elke stageschool op dezelfde manier. Tijdens de bijeenkomsten denken de studenten erover na in hoeverre de superdiverse context het lesgeven beïnvloedt en hoe je daarmee om kunt gaan. Daarnaast gaan wij kijken hoe je een begin kunt maken om in je lesplanning rekening te houden met leerlingen die leven in een superdiverse context.

De studenten doen kort onderzoek naar de superdiverse context in de diverse stagescholen van de OSH en wisselen resultaten uit in de bijeenkomsten.

Literatuur & bronnen
Fukkink, R. & Oostdam, R. (2016). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.
Van der Heijde, H., Kampman, L. & Bruin, K. (2017). Culturele diversiteit in de klas. Bussum: Coutinho.
Kenniswerkplaats Diversiteit Iclon (2022). Toolbox omgaan met diversiteit.

Vorm
Twee inhoudelijke bijeenkomsten

Leerdoelen
De student

  • realiseert zich dat onderwijs gericht is op het toekomstig functioneren van alle leerlingen in een multiculturele samenleving;
  • kent de begrippen cultuurdiversiteit en superdiversiteit;
  • is zich bewust van de invloed van zijn/haar referentiekader op communicatie met leerlingen;
  • heeft nagedacht over hoe een docent in het lesgeven rekening kan houden met culturele diversiteit in de klas;
  • kan de basis leggen voor een veilig leerklimaat met inachtneming van de kaders omtrent lesgeven in de superdiverse context;
  • heeft kennisgemaakt met de specifieke aspecten voor zijn/haar vak m.b.t. cultuurdiversiteit.
Docent(en)


Monique van Mourik


Tamara Hoogenboom

© 2024 Knijnenburg Producties