Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PRO1b - Rol van de docent

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 19 februari 2025

Tijd: 15:00-17:00

In de rol van docent geef je het goede voorbeeld aan de klas. Maar je moet ook jezelf zijn. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat zijn de normen en waarden in het onderwijs? En hoe zijn die zichtbaar op de school waar jij stageloopt? In deze cursus maak je kennis met een aantal rollen in het onderwijs.

Vorm
Studenten werken samen in activerende opdrachten waarin het draait om de rol als docent/professional

Leerdoelen
De student

  • is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als docent/professional;
  • is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te
    onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen: de student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school.
Docent(en)


Elmar Caspers


Margit Nieuwenhuis

© 2024 Knijnenburg Producties