Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PED5a - Cultuurresponsief lesgeven

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 6 november 2024

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Rijswijks Lyceum/VVC

Verschillende scholen binnen de OSH hebben regelmatig te maken met uitingen van straatcultuur, binnen en buiten de lessen. Hoe ga je daar als docent mee om?

Straatcultuur is in veel opzichten een tegenhanger van de burgercultuur waarbinnen een docent werkt en waarbinnen hij of zij (over het algemeen) is opgegroeid. Dit verschil in leefwereld van docent en sommige leerlingen kan het moeilijk maken elkaar te begrijpen.

De straatcultuur kan worden gezien als een cultuur die recht tegenover de burgercultuur staat, omdat de waarden en normen een ander doel hebben dan die van de burgercultuur. Zo is (verbale) agressie een geaccepteerd middel om te krijgen wat je wilt. Daarbij worden burgerlijke waarden, als rust en reflectie op het eigen gedrag, gezien als zwak.

Het verschil in referentiekader kan leiden tot wederzijds onbegrip, frustratie en (heftige) confrontaties die de begeleiding van de leerling en het werkplezier van de docent niet ten goede komen.

De training biedt een aantal handvatten en technieken die de docent kan inzetten in het omgaan met dergelijk gedrag.

Literatuur & bronnen
Kaldenbach, H (2016). Korte lontjes. Prometheus
El Hadioui, I (2015). Hoe de straat de school binnendringt. Van Gennip BV Teitler,
P.I. (2017). Lessen in orde. Coutinho, (derde druk)

Vorm
Eén bijeenkomst: gastles
Observatieopdracht: herkennen van straatgedrag binnen en buiten de lessen en hoe docenten er mee omgaan.

Leerdoelen
De student

  • kent de sociale en culturele samenstelling van de leerlingenpopulatie van de stageschool;
  • kent de gedrags- en omgangsregels op de stageschool en het schoolbeleid op dit gebied;
  • kan uitingen van straatgedrag door leerlingen, in en buiten de lessen, herkennen;
  • kan oorzaken en gevolgen van uitingen van straatgedrag in de school analyseren;
  • kan op een adequate manier omgaan met voorkomende uitingen van straatgedrag, in en buiten de lessen.
Docent(en)


Externe docent

© 2024 Knijnenburg Producties