Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PED4 - Basis gesprekstechnieken

Deze leerlijn bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 9 oktober 2024
Overige data: 5 maart 2025
Tijd: 13:00-15:00
Locatie: Alfrink College en Chr. College De Populier

Het contact met ouders is een belangrijke taak van een docent. Tijdens de cursus wordt op de stageschool een basisprogramma aangeboden waar de studenten leren hoe de contactmomenten met ouders en leerlingen op de stageschool vormgegeven worden. Er is aandacht voor praktische zaken omtrent ouderavonden etc. Verder wordt met behulp van rollenspelen geoefend hoe je effectief gesprekken kunt voeren met leerlingen en ouders.

Literatuur & bronnen
Wordt door de schoolopleiders bekendgemaakt (is verschillend per school)

Vorm
Bijeenkomst op stagedag op stageschool (te denken valt aan rollenspelen, informatie rond praktische zaken), mentorgesprekken, coachingsgesprekken met leerlingen etc. Dit is een verplichte opdracht in het opleidingsprogramma. Je kiest in overleg met je begeleiders in welke fase van de opleiding je dit onderdeel doet.

Leerdoelen
De student

  • weet hoe een tafeltjesavond/ouderavond op de stageschool organisatorisch geregeld is;
  • weet welke informatie wel en niet aan ouders meegegeven kan worden;
  • kan basisvaardigheden voor het voeren van een gesprek opnoemen;
  • kan de basisbehoeften van ouders tijdens een gesprek herkennen en daar adequaat op reageren;
  • heeft in rollenspelen geoefend om een gesprek met een ouder en leerling te voeren;
  • weet hoe de begeleidingsstructuur op de stageschool georganiseerd is.
Docent(en)


Monique van Mourik


Tamara Hoogenboom

© 2024 Knijnenburg Producties