Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
StudentenDocentenOpleiders

Geschiedenis

De basis voor de opleidingsscholen ligt in de nota 'Krachtig Meesterschap' (2008) van het ministerie van OCW. Daarin was verwoord dat het samen opleiden structureel verankerd werd in het onderwijsstelsel, vanwege de kwaliteit en aantrekkelijkheid voor studenten.

In 2010 werd daartoe de Opleidingsschool Haaglanden opgericht.

In het sectorakkoord van 2018 is het streven geformuleerd om in 2025 alle studenten op te leiden in een 'Samen opleiden-traject'.

Opleidingsprogramma

Ons opleidingsprogramma wordt gekenmerkt door een doorlopende leerlijn die een opbouw kent in moeilijkheidsgraad als het gaat om vakinhoudelijk en vakdidactische bekwaamheid, pedagogische bekwaamheid en professionele ontwikkeling. De OSH is als eerste opleidingsschool binnen de regio Haaglanden opgericht en heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan als het gaat om opleiden en professionaliseren. Ons opleidingsprogramma heeft door de jaren heen dan ook zijn nut in de praktijk bewezen. Onze opleidingsschool loopt voorop in de ontwikkeling van de sector: een meerwaarde van onze opleidingsschool.

 

© 2024 Knijnenburg Producties