Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
StudentenDocentenOpleiders

Studenten

Welkom

Allereerst willen we je van harte welkom heten op de Opleidingsschool Haaglanden (OSH), een samenwerkingsverband van negen VO-scholen en drie opleidingsinstituten, te weten: het Alfrink College, Hofstad Lyceum, Maris College, Chr. College De Populier, Rijswijks Lyceum, Van Vredenburch College, Veurs Lyceum, Lyceum Ypenburg, YES College, Christelijk Lyceum Zandvliet, ICLON (Rijksuniversiteit Leiden), SEC (TU-Delft) en de Hogeschool Rotterdam. 

Samen opleiden

Als partners van de OSH zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden en professionaliseren van (start)bekwame eerste- en tweedegraadsdocenten voor de regio, die beschikken over een ruime mate van vakmanschap en meesterschap. 60 procent van de opleiding vindt plaats op de instituten, 40 procent vindt plaats binnen onze Opleidingsschool. Bij de instituten ligt meer nadruk op theorie, bij de opleidingsschool ligt de nadruk op het verbinden van theorie en praktijk. Dat gebeurt uiteraard tijdens de stages op de betrokken VO-scholen, maar ook via een eigen opleidingsprogramma dat bestaat uit allerlei onderdelen zoals cursussen, intervisiebijeenkomsten en opdrachten.

Bekijk hier het cursusprogramma van de Opleidingsschool Haaglanden.

Informatie van de opleidingsinstituten

Hogeschool Rotterdam | Samen Opleiden Tweedegraads
ICLON (Rijksuniversiteit Leiden | Informatie voor scholen
SEC (TU Delft) | Informatiepakket voor stagescholen

Leer-werktraject

De OSH biedt een goed en veelzijdig leer-werktraject met uitstekende begeleiding door gecertificeerde begeleiders. Per studiejaar wissel je van stageschool, waardoor je je veelzijdig ontwikkelt. Iedere stageschool - van vmbo tot gymnasium - kent zijn eigen leerlingenpopulatie en onderwijsconcept.

Opleidingsprogramma

Ons opleidingsprogramma wordt gekenmerkt door een doorlopende leerlijn die een opbouw kent in moeilijkheidsgraad als het gaat om vakinhoudelijk en vakdidactische bekwaamheid, pedagogische bekwaamheid en professionele ontwikkeling. De OSH is als eerste opleidingsschool binnen de regio Haaglanden opgericht en heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan als het gaat om opleiden en professionaliseren. Ons opleidingsprogramma heeft door de jaren heen dan ook zijn nut in de praktijk bewezen. Onze opleidingsschool loopt voorop in de ontwikkeling van de sector: een meerwaarde van onze opleidingsschool.

Recht doen aan verschillen

Ons motto is: practice what you preach. In onze optiek is het opleiden van studenten net als het opleiden van leerlingen: maatwerk! Onze werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, supervisoren, schoolopleiders en vakdidactici streven er naar om in goed overleg met elkaar en met jou af te stemmen wat (welke competentie) je wanneer (just-in-time learning) en waar leert. Ons opleidingsprogramma biedt daarom op verschillende momenten in het jaar een variatie aan vormen van leren (cursussen, intervisie, opdrachten en werkplekleren) passend bij de verscheidenheid van leer-, ontwikkel- en toetsdoelen van de verschillende studenten en opleidingen.

Leren van en met elkaar

Onze opleidingsschool vormt een krachtige en unieke leeromgeving waar studenten van verschillende opleidingsinstituten en alle deelnemende partners gezamenlijk van en met elkaar leren ten gunste van onze gezamenlijk gedeelde passie: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Middels verschillende kwaliteitsinstrumenten, zoals peer reviews, kwaliteitsrapportages, enquêtes en studentenarena’s houden wij zicht op de effecten van het door ons gevoerde beleid.

Baan

Het is goed mogelijk dat je tijdens of na afloop van de opleiding doorstroomt in een baan op een van onze scholen. Want één ding is zeker: in de regio Haaglanden zijn de komende jaren veel lerarenvacatures. Binnen de OSH houden wij zicht op de vacatures en bieden wij gedurende het hele schooljaar studenten de mogelijkheid te solliciteren. Op onze linkedIn-pagina posten wij regelmatig nieuws over vacatures op onze scholen. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om te netwerken, ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Stagebureau

Op de scholen van de Opleidingsschool Haaglanden zijn alleen stageplaatsen voor studenten van de opleidingsinstituten waarmee wordt samengewerkt: Hogeschool Rotterdam, ICLON (Rijksuniversiteit Leiden) en SEC (TU Delft). Studenten van deze opleidingen die willen stagelopen op één van de samenwerkende scholen van de Opleidingsschool Haaglanden kunnen zich hiervoor melden op het stagebureau/stagecontactpersoon van hun eigen opleiding.

Samen doen we het beter

Bij de opleidingsschool Haaglanden hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. We houden graag zicht op of we de juiste dingen doen en of we die dingen ook goed doen. Elke opleidingsschool in Nederland moet voldoen aan het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Jaarlijks nemen wij onder studenten een enquête af om te zien of we voldoen aan de kwaliteitseisen die vanuit dat kader aan ons worden gesteld. Ook organiseren we jaarlijks een studentenpanel ter verdieping van de resultaten verkregen uit de studentenenquêtes. Verder nemen we na afloop van elke module uit ons cursusprogramma een enquête af onder de deelnemers.

In cycli van drie jaar vindt er een peer review plaats, eerst via het eigen interne kwaliteitssysteem (midterm review) en in de volgende drie jaar met een bezoekend panel.

Aanmelden?

Aanmelden voor een stageplaats binnen de OSH kan via het stagebureau van je lerarenopleiding. 

© 2024 Knijnenburg Producties