Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PED1-HBO1 - Oriëntatie op de stageschool en de opleidingsschool

Deze leerlijn bestaat uit 2 bijeenkomsten

Verplicht voor: HBO1

Startdatum: 10 februari 2025
Overige data: 17 februari 2025
Locatie: Stageschool

Eerste kennismaking met verschillende OSH-scholen
Kennismaking met adolescentiepsychologie
Verdere kennismaking met verschillende OSH-scholen

Literatuur & bronnen
Wal, J., van der; Wilde, J. de (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding.
Bussum: Coutinho.

Vorm
Studenten kijken bij elkaar op school

Leerdoelen
De student

 • is zich bewust van de verschillende onderwijsniveaus, -methodes en -concepten die de OSH rijk is;
 • kan in de rol van gastheer een leerzame oriëntatiedag organiseren voor een medestudent (i.o.m. de werkplekbegeleider);
 • kan leerlingen observeren en gedrag herkennen m.b.v. theorie van de adolescentiepsychologie;
 • kan zijn eigen ontwikkeling als adolescent in verband brengen met de theorie van de adolescentiepsychologie;
 • is zich bewust van zijn eigen ontwikkeling als adolescent in het kader van de opleiding tot leraar;
 • kan eigen opvattingen over leraarschap en bekwaamheid onderzoeken, expliciteren en ontwikkelen.

Opdracht
Kijkopdracht adolescentiepsychologie

 1. Observeer tijdens de les(sen) hoe de leerlingen met elkaar omgaan.
 2. Gaan jongere leerlingen anders om met elkaar dan leerlingen uit hogere klassen? Zie je ook een verschil als het gaat om de verschillende onderwijsniveaus? Welke verschillen zie je?
 3. Welk gedrag herken je van jezelf uit je eigen schooltijd?
 4. Zie je verschil tussen hoe de leerlingen bij jou op school omgaan met elkaar en de leerlingen van deze school?
 5. Bespreek met degene, die jij observeert, wat jij ziet en hoe jullie daarmee rekening zouden willen houden bij het lesgeven.
Docent(en)


Arianne Magnée


Elmar Caspers

© 2024 Knijnenburg Producties