Gegevens penvoerder

Penvoerder van de Opleidingsschool Haaglanden:

Stichting VO Haaglanden
Postbus 85695, 2508 CJ DEN HAAG
Bezoekadres: De Ruijterstraat 36, 2518 AS DEN HAAG
www.vohaaglanden.nl
Bestuursnummer:  41360
Contactpersoon: Miriam de Mari, telefoon 070 426 26 20, mjcdemari@vohaaglanden.nl

You are here