Actueel

   
 

Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd
De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. 
Lees meer... 

___________________________

 

Mogelijk meer geld voor subsidie zij-instromers
Minister Slob trekt mogelijk meer geld uit voor zij-instromers die leraar willen worden. Lees meer... 

___________________________

 

Toekomst Samen Opleiden
Op landelijk niveau overleggen ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU), over de toekomst van samen opleiden en professionaliseren. Lees meer...
___________________________

 

Rollen van de leraar in het voortgezet onderwijs onderzocht
Een aantrekkelijk loopbaanperspectief voor leraren kan helpen om zittend personeel voor de sector te behouden en nieuw personeel voor het leraarschap te interesseren. Lees meer...
___________________________

 

Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste
Zowel jonge als potentiële leraren knappen af op een baan als docent, hoe graag ze ook voor de klas willen staan. Ze missen carrièreperspectief, uitdaging en salaris. En dan is er ook nog de hoge werkdruk. Lees meer... 
___________________________

 

Gekwalificeerde docenten voor de klas is noodzaak
In het voortgezet onderwijs is er een groot tekort aan leraren. Daarom staan er steeds vaker onbevoegde leraren voor de klas. Lees meer...

___________________________ 

 

Begeleiding Startende Leraren 
Veel beginnende docenten vinden de eerste jaren voor de klas zwaar en verlaten het onderwijs daarom vaak vroegtijdig. Goede begeleiding kan startende docenten helpen zich te ontwikkelen tot kundige docenten die met plezier voor de klas staan. In het project BSL werken scholen aan het ontwikkelen van hun eigen aanpak bij het begeleiden van startende leraren. Lees meer over BSL in de provincie Zuid-Holland. 
___________________________  

 

Archief

Adolescentenbrein maakt leren gemakkelijker
Congres OSH-OSR 19 juni 2018: Duurzaam docentschap - inspireren en ontwikkelen 
Wegbezuinigd bij Shell? Kom voor de klas!
Hoe je iets onthoudt leren ze niet meer
Intensieve samenwerking tussen docentenopleidingen en scholen loont
Parels uit de praktijk
Haagse vo-scholen: alleen bevoegde leraren onmogelijk
Docentenschaarste in het onderwijs
Meer ruimte voor maatwerk
Op weg naar een duurzame opleidingsschool
Is lerarenopleider een beroep?
Positief oordeel visitatie OSH!
Opleidingsplan
Meer bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs
 
Oudere archiefberichten
 
___________________________