Actueel

   
 

Intensieve samenwerking tussen docentenopleidingen en scholen loont  
Leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees meer... 
___________________________

 
 

Parels uit de praktijk
Een publicatie met nieuwe voorbeelden van good practice uit de opleidingspraktijk van opleidingsscholen. In deze publicatie ook aandacht voor de competentieprofielen die de Opleidingsschool Haaglanden ontwikkelde.
Lees meer...

Download de publicatie
___________________________ 

 

Haagse vo-scholen: alleen bevoegde leraren onmogelijk
Het is onhaalbaar om in 2017 alle lessen door een bevoegde docent te laten geven. “De basis voor het bevoegdheidsprobleem is een tekort aan leraren”, zegt Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden. Lees meer...
___________________________ 

 

Driekwart leerlingen alsnog over dankzij Zomerschool
Deze zomervakantie hebben leerlingen van elf middelbare scholen in de Leidse regio de ‘zomerschool’ gevolgd. Leerlingen uit zowel de onder- als bovenbouw van vmbo, havo en vwo konden hun achterstanden inlopen, zodat ze niet hoefden te doubleren. Driekwart van hen is na de zomerschool-eindtoets alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar. Lees meer...
___________________________ 

 

Docentenschaarste in het onderwijs
Leerkrachten zijn schaars. En dus zetten scholen steeds vaker gepensioneerde uitzenddocenten voor de klas. Lees meer...
___________________________  

 

Meer ruimte voor maatwerk
Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Niet ieder kind past precies in het vakje vmbo, havo of vwo. Nu bepaalt je slechtste vak nog te vaak hoe goed je kunt zijn in je beste vak. Dat is demotiverend voor leerlingen en een verkwisting van talent. De komende jaren gaan we scholen stimuleren om leerlingen meer maatwerk te bieden.’ Lees meer...
___________________________  

 

Op weg naar een duurzame opleidingsschool
Het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseert op dinsdagmiddag 31 mei 2016 haar jaarlijkse congres. Het congres draait om kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige opleidingsscholen. Lees meer...
___________________________ 

 

Is lerarenopleider een beroep?
Zijn schoolopleiders leraren die op school studenten begeleiden en opleiden? En is het begeleiden en opleiden van studenten een taak van leraren binnen hun beroep als leraar? Of gaat het om een ander beroep? Lees de Script!-publicatie...
___________________________ 

Positief oordeel visitatie OSH!  
 
In december werd de Opleidingsschool Haaglanden beoordeeld door een visitatiecommissie. Er werden gesprekken gevoerd met een aantal begeleiders, studenten en bestuurders van de OSH. 

De commissie heeft aan het einde van de visitatie een korte terugkoppeling gegeven van hun bevindingen. Het panel is positief over de Opleidingsschool Haaglanden. Ze zijn lovend over de energie en het enthousiasme in de opleidingsschool en de versnelling die in de afgelopen periode is ingezet.
___________________________ 

 

Opleidingsplan 
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het opleidingsplan van de OSH. Het opleidingsplan beschrijft de wijze waarop het samen opleiden binnen de OSH wordt vormgegeven en op welke wijze de kwaliteit hiervan wordt geborgd.
___________________________ 

 

Begeleiding Startende Leraren Veel beginnende docenten vinden de eerste jaren voor de klas zwaar en verlaten het onderwijs daarom vaak vroegtijdig. Goede begeleiding kan startende docenten helpen zich te ontwikkelen tot kundige docenten die met plezier voor de klas staan. In het project BSL werken scholen aan het ontwikkelen van hun eigen aanpak bij het begeleiden van startende leraren. Lees meer over BSL in de provincie Zuid-Holland. 
___________________________  

  
   

 

Regionale Zomerschool voorkomt zittenblijven
In dit project werkt het Aansluitingsprogramma vwo-wo samen met de eerstegraads lerarenopleiding (beide ICLON) en zes middelbare scholen. Lees meer...
___________________________ 

 

Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen
Lerarenopleidingen die hun studenten 'aan de poort' willen selecteren, doen er goed aan een procedure te hanteren waarbij wordt getest op meerdere variabelen in plaats van slechts één. Lees meer... 
___________________________ 

 

Meer bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs
Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde. 
Lees meer...

___________________________

 

Archief
Nieuwsbrief Studenten januari 
Nieuwsbrief Studenten november
Nieuwsbrief Studenten september
Diploma op maat beter voor scholier
De Onderwijzer aan de Macht
Student Responsive Systems
Nieuwsbrief april 2015
Nieuwsbrief februari 2015
Wetsvoorstel Registerleraar
Meeste jonge vrouwen met onderwijsgerichte hbo- of wo-opleiding hebben een baan.
Innovatieonderwijs
The Future Is Already Here
Beroep Leraar volop in beweging
Oudere archiefberichten